• Adrian M.16 parata REI

  110,00
 • Elmetto Adrian parata REI anni 30′

  143,00
 • Adrian M.16 da parata anni 20’/30′

  159,50
 • Elmetto M.33 4 fori WW2

  198,00
 • Elmetto M.33 4 fori WW2

  198,00
 • Elmetto M33 ( Guerra Civile Spagnola 1936 )

  242,00
 • Elmetto Adrian parata REI anni 30′

  143,00
 • Elmetto M.33 Sanità WW 2

  484,00
 • Elmetto M.33 4 rivetti “cupolare” WW 2

  220,00
 • Elmetto M.33 4 rivetti WW2

  209,00
 • Elmetto M.33 4 fori

  198,00
 • Elmetto Adrian “Mutilati e Invalidi ” anni 20′

  209,00
 • Elmetto M.33 4 fori WW 2

  374,00
 • Elmetto M.33 versione 1945/50

  132,00
 • Elmetto M.33 Regia Marina WW2

  385,00
 • Elmetto M.33 senza aeratori e rivetti

  253,00
 • Elmetto M.33 REI WW2

  275,00
 • Elmetto M.33 REI WW2

  242,00
 • ,

  Elmetto M.33 Artiglieria

  539,00
 • Elmetto M.33 4 fori WW2

  198,00
 • Elmetto M.33 REI WW2

  209,00
 • Elmetto M.33 4 fori “cupolare”

  198,00
 • ,

  Elmetto M.33 Stato Maggiore WW2

  715,00
 • Elmetto M.33 Regia Marina WW2

  374,00